மதத்தின் வேர் சாதியில் தான் உள்ளது! மொழியால் ஒன்றிணையாத வரை தமிழர்களால் வெற்றிபெற முடியாது! – சீமான்

Posted on July 6th, 2020 | Category: Seeman Speech | Post by: administrator
tamil cinema tamil tamil songs


மதத்தின் வேர் சாதியில் தான் உள்ளது! மொழியால் ஒன்றிணையாத வரை தமிழர்களால் வெற்றிபெற முடியாது! – சீமான்

Loading...

Our Latest Videos

Comments are closed.