மொழிப் போர் ஈகிகளுக்கு வீர வணக்கம்

Posted on February 1st, 2012 | Category: Tamil Eelam | Post by: JeganSwiss

வீர வணக்கம் வீர வணக்கம். . மொழி போர் தியாகிகளுக்கு வீரவணக்கம் தமிழ் மொழி காத்திட தன இன்னுயிர் நீத்த மொழி போர் தியாகிகளுக்கு வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் . மொழிப் போருக்கு தலைமை தாங்கிய தியாகிகள் தாளமுத்து நடராசன் நினைவிடத்தை நோக்கி பேரணி மற்றும் நினைவிடத்தில் வீரவணக்கம் செலுத்தினர் பல தமிழ் உணர்வாளர்கள். அனைத்து கட்சிகளும் , இயக்கங்களும் இன்று வீர வணக்கம் செலுத்தினர். இந்த ஈகை சுடர்களை இந்நாளில் நாம் நெஞ்சில் நிலை நிறுத்துவோம். வீர வணக்கம் வீர வணக்கம்.

ck12 155x123 மொழிப் போர் ஈகிகளுக்கு வீர வணக்கம்

Comment

Comment

Our Latest Videos

Comments are closed.

>